Vi er en kombinert bedrift, bestående av både transport-tjenester og innsamling- og behandling av ulike plastfraksjoner

Vi har i dag en bilpark bestående av 13 biler.

  • 4 tømmervogntog
  • 2 flisvogntog
  • 3 containerbiler med kran - en stasjonert på anlegget i Vikebygd
  • 3 krokbiler
  • 1 walkingfloor-semi

Kjører over store deler av Sør-Norge.

Vi tar i mot plast fra hovedsaklig landbruk og fiskeri, når det kommer inn på anlegget blir det sortert og presset i baller for videre transport til materialgjenvinning.

  • Volvo FH16 750 Krokbil
  •  
  •  

Histore

Bedriften startet opp i 1989 som et enkeltmannsforetak, under navnet Kjell Gangstø Transport, og drev med tømmertransport. Tidlig på 90-tallet ble det et samarbeid med det lokale renovasjonsselskapet i forhold til innsamling, og distribusjon av brukt plast fra hovedsaklig bønder. Bedriften har vokst med årene både innen transport og gjenvinning, i 2003 ble det et aksjeselskap og byttet navn til Gangstø Transport AS.

I 2002 kjøpte vi oss en større tomt med industrihall, kontorlokasjon og bedre lagringsplass. I senere tid har vi bygget større hall for vedlikehold og reperasjon av egne biler, større innendørs lagring, og husing av maskiner for kverning av hardplast.

Historien rundt gjenvinningsavdelingen

Innen landbruk har det alltid vært stort forbruk av grovfôr. Dette ble i de tidligere år lagret innendørs, ofte i siloer. Etter hvert som behandling av grovfôr utviklet seg, har det satt i gang andre behov, og marked. De fleste bøndene har gått fra å lagre i silo til å rundballe, det vil si at det nye behovet og markedet som er blitt fremkalt, handler om avfallet etter disse ballene, altså landbruksplasten. Derfor ble det inngått samarbeid med renovasjonsselskapet på tidlig 90-tallet for å løse utfordringen knyttet til plastemballasjen.

I starten gikk dette ut på at vi samlet inn landbruksplast fra bøndene og transporterte det til lager hos renovasjonsselskapet. Når det var store nok mengder inne, ble det lastet på eksterne flisbiler som transporterte det til Sverige for gjenvinning. Etter omtrent 3 år med denne ordningen overtok vi alt ansvar, og begynte selv å transportere det til Sverige, og nedlsagsfeltet økte til store deler av sør-Norge. Etterhvert ble det større krav til kvalitet og pakking av landbruksplasten som resulterte i at vi investerte i vår første avfallspresse i 1999 og kjørte all landbruksplasten inn på eget anlegg for sortering og pakking. Dette åpnet for at vi også kunne ta i mot andre typer plast fra ulike deler av næringslivet, blant annet fra fiskeri og havbruk.