Tjenester

  • Transport av stykkgods, flis, høy, siloballer, tømmer, trelast etc
  • Innsamling av brukt plast embalasje fra landbruk, fiskeoppdrett.
  • Innsamling av nett og tauverk fra fiskeri og oppdrett.

 

Salg av følgende produkter:

 

  • Kutterspon i pressa baller, 25 kg, brukes til strø for storfe, hest etc.
  • Høyensilasje i vakumpakka 20 kg baller, til hest.
  • Silo, halm og høy på forespørsel.


Vi tar oppdrag fra både små og store bedrifter fra Trondheim til Tyskegrensa.
Plasten eksporterer vi til Østen, Italia, Latvia,Litauen, Nederland, Tyskland og Frankrike.

Vi kan nås hele døgnet fra mandag kl 06 til fredag kl 16 på telefon: